Szybka ścieżka – na co zwrócić uwagę opracowując wniosek?

Oczywistą sprawą jest to, że poza samym pomysłem na projekt, na który chce się uzyskać wsparcie, należy zadbać o to, by należycie opracować wniosek

Autor zdjęcia: poptech

Oczywistą sprawą jest to, że poza samym pomysłem na projekt, na który chce się uzyskać wsparcie, należy zadbać o to, by należycie opracować wniosek. Nie inaczej jest w przypadku wniosku projektowego złożonego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/). By nasze szanse na uzyskanie pozytywnej rekomendacji i dofinansowania były jak największe, wniosek powinien być przygotowany i wypełniony w taki sposób, by był jak najbardziej zgodny z dokumentacją konkursową, która przewidziana została dla tegoż działania.

Co jest najistotniejsze?

Bardzo ważną sprawą jest to, by wniosek spełniał jak najlepiej wszystkie kryteria formalne oraz merytoryczne. Są one przedstawione dość szczegółowo w dokumencie Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Jak podpowiadają specjaliści, powinno się zwrócić szczególną uwagę na to, by udzielać precyzyjnych odpowiedzi w odniesieniu do kryteriów punktowanych, odnoszących się do merytorycznego opisu planowanego przedsięwzięcia. Przede wszystkim wymagane jest tu dokładne opisanie innowacyjności projektu, zgodnie ze wszystkimi kryteriami punktowymi. Dzięki należytemu podejściu do tego zagadnienia, można uzyskać sporą przewagę i wysoką pozycję w rankingu w odniesieniu do innych wniosków złożonych w ramach konkursu. Może to zaważyć na tym, że to właśnie nam przyznane zostanie dofinansowanie, dzięki któremu uda się zrealizować projekt.    

 

Autor zdjęcia: poptech